Informatie
Cursussen
Musea
Contact
Site map
   
Home
Informatie
  Docent
Actueel cursusaanbod
Inventarisatieformulier
Aanmeldingsformulier
Cursusaanbod
Cursussen
Kunstgeschiedenis
Cursussen
Kunstbeschouwing
Musea
Contact
Kunstenaars


 
DE KUNSTVERDIEPING
staat onder leiding van Ella van Opstal-Rijnen: "Meer dan 17 jaar geef ik aan huis op mijn ‘Kunstverdieping’ met veel plezier en voldoening cursussen kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing. Hiermee ben ik gestart nadat ik een aantal jaren kunstgeschiedenis heb gestudeerd. Daarvoor was ik werkzaam als docente maatschappijleer en vakcoördinator in het middelbaar beroepsonderwijs."

Met de bagage van mijn studie kunstgeschiedenis en mijn onderwijs ervaring kon ik gestalte geven aan mijn liefde voor de beeldende kunst.

De kern van mijn passie voor kunst is dat ik steeds weer opnieuw gefascineerd ben door de manier waarop mensen artistiek uitdrukking geven aan hun gevoelens, gedachten en vooral aan de mysteries van het leven én het besef dat deze uitdrukkingsdrang onlosmakelijk aan de mens verbonden is.

Het overbrengen van deze boeiende materie aan diverse groepen mensen, met ook een hart voor kunst, geeft voor mij een extra dimensie.

Mijn werk is meer dan een hobby!

Beste cursisten,

Na lang wikken en wegen heb ik besloten, met betrekking tot mijn werk, een adempauze in te lassen.

Dat betekent dat ik in het najaar 2016 en in het voorjaar 2017 geen cursussen aanbiedt. Ik heb er behoefte aan om een langere tijd (letterlijk en figuurlijk) de "zaken des levens", (de dingen) te doen zonder gebonden te zijn aan een strakke structuur van de dagelijkse gang van zaken.

Dit betekent niet dat ik stop met het ontwikkelen én geven van cursussen.

Tussen oktober 2016 en oktober 2017 ga ik nieuwe thema's voor een cursus ontwikkelen. Een leven zonder met kunst bezig te zijn kan ik mij niet voorstellen. Maar dan "Slow down..".

Volgend jaar (juni 2017) verschijnt op deze website het programmaboekje voor het najaar van 2017.

Ter informatie 09/06/2016

Museumaanbod
Aanmeldingsformulier
Het programmaboekje voor het najaar 2017 verschijnt half juni 2017 op deze site. Als u het programmaboekje wilt ontvangen, stuur ons dan uw mailadres. U ontvangt bericht zodra het programma bekend is.