Informatie
Cursussen
Musea
Contact
Site map
     
Home
Informatie
Cursusaanbod
Cursussen
Kunstgeschiedenis
De kunst van de Middeleeuwen
Een ´Grand Tour' door Italië
De Renaissance ten noorden van de Alpen
De Werelden van Rembrandt en Rubens
Van Romantiek tot Realisme
Het Impressionisme
De kunst van de 20ste Eeuw deel I
De kunst van de 20ste Eeuw deel II

De kunst van de 20ste Eeuw deel III

Cursussen
Kunstbeschouwing
Musea
Contact
Kunstenaars
Door Vrouwen Verbeeld deel II
De ontwikkeling van vrouwelijke kunstenaar in de 20ste eeuw
 

“Vrijheid wordt iemand niet gegeven, die moet je nemen.”
Meret Oppenheim (1913 – 1985)

Vanaf de tijd dat de mens zichzelf en de wereld om hem / haar heen verbeeldt (±35.000 v. Chr.), zijn er vrouwelijke kunstenaars geweest. De drang om kunst te maken is immers geen exclusief mannelijke behoefte en ook zijn artistieke kwaliteiten niet alleen toebedeeld aan het mannelijke geslacht. Tóch voeren een mannelijke kunstopvatting en mannelijke kunstenaars uitdrukkelijk de boventoon in de traditionele kunstgeschiedschrijving (neemt een aanvang aan het begin van de 19de eeuw).

"Why have there been no great women artists?" was de titel van het baanbrekende kritische essay uit 1971 van de Amerikaanse kunsthistorica Linda Nochlin. Vele vrouwelijke kunstenaars zijn in de vergetelheid geraakt én veel getalenteerde vrouwen zijn opgegaan in het aura van hun mannelijke 'geniale' Meesters.

Welke ideologische en maatschappelijke oorzaken liggen in de geschiedenis ten grondslag aan deze fundamentele ongelijkheid én dus aan de vele beperkingen die vrouwen hebben belet zowel in de privésfeer als in het openbare leven volwaardig invulling te geven aan hun kunstenaarspraktijk.

  Deze centrale vraag vormt de leidraad in een reis in twee delen door de kunstgeschiedenis van prehistorie tot nu langs getalenteerde artistieke vrouwen. Uiteraard wordt in deze benadering de visie gehanteerd dat kunstuitingen gezien moeten worden in de context van hun tijd (onder andere: heersende visie op de mens, wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen, maatschappelijke verhoudingen).
 

Tijdens deze verkenningstocht komen aan de orde:

De positie van vrouwen in zich maatschappelijk profilerende kunstenaars-groepen (o.a. Der Blaue Reiter, Bauhaus en de Surrealisten)

Feministische kunst: visie, kenmerken en maatschappelijke betekenis

Zelfportretten: Vrouwen en hun zelfbeeld deel II

De positie van vrouwelijke kunstenaars NU: een duiding
  Een greep uit onze ontmoetingen: Paula Modersohn-Becker, Käthe Kollwitz, Sonia Delaunay, Ljoebov Popova, Gabriele Münter, Charley Toorop, Dora Maar, Georgia O'Keefe, Dorothea Lange, Meret Oppenheim, Barbara Hepworth, Louise Bourgeois, Judy Chicago, Cindy Sherman, The Guerilla Girls, Magdalena Abakanowicz, Tracey Emin, Nan Goldin, Rineke Dijkstra, Marijke van Warmerdam, Berlinde de Breuckere, Julia Fullerton Batten, Marina Abramovic, Marlene Dumas, Stella Hamberg.