Informatie
Cursussen
Musea
Contact
Site map
     
Home
Informatie
Cursusaanbod
Cursussen
Geschiedenis
Cursussen
Kunstbeschouwing
Met het Oog op Schoonheid

Kijken en Doorzien

Lust Last en Lijden

Musea
Contact
Kunstenaars
Lust last en Lijden
Het menselijk Lichaam in kunsthistorisch perspectief
 
“Het lichaam is de aardse kerker van de Ziel”

Plato 427-347 v. chr

“ De natuur heeft de mensen alleen maar geschapen opdat zij zich op aarde met alles zullen amuseren; dat is haar kostbaarste wet.”

Markies de Sade 1740 - 1814

Wat is het Lichaam?

Een ‘notwendige’ verpakking van de Geest - een genotsmiddel - Gods evenbeeld en gelijkenis - een reclamemachine voor onze persoonlijke identiteit - een pronkobject - een kennisproducerend medium - een lustobject - een voortplantingsmachine - een emotionele draaikolk - een manipuleerbaar preparaat of een lijdend voorwerp?

Hébben we of zíjn we een lichaam?

In de verbeeldingsdrang van de mens heeft het menselijk lichaam van oudsher een hoofdrol gespeeld.

De kunstgeschiedenis leert dat het menselijke lichaam naar vorm en betekenis in de tijd op zeer uiteenlopende en vooral conflicterende manieren gerepresenteerd is.

Deze grote verscheidenheid weerspiegelt de verschillende denkwijzen en opvattingen van bepaalde periodes én het perspectief van waaruit de mens de wereld zag.

Tijdens deze cursus maken wij in 10 bijeenkomsten en een afsluitend museumbezoek een kunsthistorische verkenningstocht langs vele voorstellingen van het vrouwelijke en mannelijke lichaam en verdiepen we ons in de maatschappelijke oorsprong en betekenis ervan. Vier thema’s vormen de rode draad:

 
het Religieuze lichaam
Naaktheid en zonde; schaamte, schuld en boete
 
het Sexuele lichaam
Vruchtbaarheid, liefde, erotiek en wellust

het Maakbare lichaam
De creatie van het perfecte uiterlijk en het verlangen naar onsterfelijkheid

het Eindige lichaam
De naakte Waarheid, memento mori en de pijn van vergankelijkheid