Informatie
Cursussen
Musea
Contact
Site map
     
Home
Informatie
Cursusaanbod
Cursussen
Kunstgeschiedenis
Cursussen
Kunstbeschouwing
Met het Oog op Schoonheid

Kijken en Doorzien

Lust Last en Lijden
aanmeldingsformulier

Musea
Contact
Kunstenaars
Kijken en Doorzien
De kunst van het Waarnemen
 

'Kunst is niet in de eerste plaats om naar te kijken; kunst kijkt ONS aan.'
Josef Albers 1888-1976

"Waar kijk ik eigenlijk naar? Zie ik wel genoeg? Mis ik niet een heleboel?"
Dit soort vragen worden door museumbezoekers vaak heimelijk aan zichzelf gesteld als zij oog in oog met een kunstwerk komen te staan. Kijken naar kunst kun je leren.

Deze cursus is bedoeld én geschikt voor iedereen met een hart voor kunst die zijn/haar beleving van een kunstwerk wil intensiveren en hierover met anderen van gedachten wil wisselen op ingebouwde momenten in het programma.

Naast de traditionele aandacht bij kunstbeschouwing voor de uiterlijke verschijningsvorm van een kunstwerk -zoals materiaal, techniek, compositie, ruimte, licht en kleur - wordt in deze cursus ook ruim aandacht besteed aan de inhoudelijke betekenislagen, vaak geduid in open of verhulde symboliek.Als leermiddel tot het aanscherpen van het waarnemen wordt in de presentatie van de thema´s de confrontatie van kunstwerken uit verschillende perioden van de kunstgeschiedenis niet geschuwd!

Gedurende 10 bijeenkomsten en een museumdag worden in deze cursus technieken en richtlijnen aangereikt en geoefend om naar vorm en inhoud méér te leren zien. Thema´s die aan bod komen:

 
De Eerste Indruk ………… en dan: een Kijkoperatie
De analyse van een kunstwerk aan de hand van een model
 
De Ik-bepaaldheid van het waarnemen. "Ik zie, ik zie wat jij niet ziet!" De invloed van de beschouwer en "zijn bagage" op de waarneming én de waardering van het kunstwerk.

"Er bestaat zoiets als Schilderstaal" De waardering van schilderijen naar hun concrete werkelijkheid van lijn, vorm en kleur. Bij deze analyses ligt de nadruk op de schilderkunstige werkelijkheid, niét op het onderwerp maar op hóe het kunstwerk is gerealiseerd in beeldende zin

"Het ene oog Ziet, het andere Voelt" Paul Klee Ontroering in de kunst, opgeroepen door de Beeldtaal van de kunstenaar.

Torens als "Wegwijzers naar de Hemel" Een historische en hedendaagse verkenning van Architectuur in zijn symbolische betekenis

"Kunst kijkt ONS aan" We zoemen in op de confronterende beeldtaal in het werk van Francis Bacon, Lucian Freud en Jan Fabre.