Informatie
Cursussen
Musea
Contact
Site map
     
Home
Informatie
Cursusaanbod
Cursussen
Kunstgeschiedenis
De kunst van de Oudheid I

De kunst van de Oudheid II en de Vroege Middeleeuwen

Een ´Grand Tour' door Italië
De Renaissance ten noorden van de Alpen
De Werelden van Rembrandt en Rubens
Van Romantiek tot Realisme
Het Impressionisme
De kunst van de 20ste Eeuw deel I
De kunst van de 20ste Eeuw deel II
De kunst van de 20ste Eeuw deel III
Cursussen
Kunstbeschouwing
Musea
Contact
Kunstenaars
van Romantiek tot Realisme
Schilder- en beeldhouwkunst uit de 19de eeuw
 

In de beeldende kunst staat de Romantiek aan de wieg van de moderne kunst. De Romantische kunstenaars hechten veel waarde aan fantasie, intuïtie, het irrationele en het subjectieve en willen daar in al hun oneindige vormen en schakeringen uitdrukking aan geven.

 

Het Realisme kenmerkt zich door het weergeven van het eigentijdse leven. De realiteit van de arbeid, van het gewone volk, wordt vaak verbeeld. Ook trekken schilders de natuur in om de directe waarnemingen vast te leggen.

Gedurende elf bijeenkomsten komen tijdens een Romantische reis door Europa de volgende onderwerpen aan bod:


Het neoclassicisme en revolutiekunst met werk van David, Gros en Ingres
De Romantiek historisch belicht
Een levenshouding én stijlperiode in de kunst

De Franse Romantiek.
De controverse tussen Romantici (Delacroix) en Academici (Ingres); de grote historieschilderingen met voorkeur voor hevige actie en grootse stijl, romantische kunst en de hang naar de Oriënt met werk van David, Ingres, Géricault, en Delacroix

De Duitse Romantiek
Eenzaamheid en verlangen naar oneindigheid, het vergeestelijkte landschap met werk van Caspar David Friedrich en Phillip Otto Runge

De Engelse Romantiek
Het romantische landschap, goddelijke verbeeldingskracht, weergave van heftige natuuruitbarstingen, het sublieme in de natuur met werk van Blake, Constable en Turner

De Spaanse Romantiek
Van hofkunstenaar in Rococostijl tot Romantisch indringend schilder van het menselijk tekort

Het Realisme in Europa historisch belicht
De alledaagse werkelijkheid dient zich aan in het werk van, Courbet, Daumier, Millet en Leibl

De school van Barbizon
Landschapsschilderkunst 'en plein air' vol licht en atmosfeer met werk van Corot en Daubigny
Rodin
Frans beeldhouwer: de laatste grote vertegenwoordiger van een gewortelde traditie en tijdens het Fin-de-Siècle tevens vernieuwer bij uitstek