Informatie
Cursussen
Musea
Contact
Site map
     
Home
Informatie
Cursusaanbod
Cursussen
Kunstgeschiedenis
De kunst van de Middeleeuwen
Een ´Grand Tour' door Italië
De Renaissance ten noorden van de Alpen
De Werelden van Rembrandt en Rubens
Van Romantiek tot Realisme
Het Impressionisme
De kunst van de 20ste Eeuw deel I
De kunst van de 20ste Eeuw deel II

De kunst van de 20ste Eeuw deel III

Cursussen
Kunstbeschouwing
Musea
Contact
Kunstenaars
De kunst van de Middeleeuwen 800 - 1400
Kunst ter ere van God en de Stad

 

De bloei van het kloosterwezen, de snelle ontwikkeling van de steden en de toenemende Mariaverering drukken een stempel op de kunst van de Middeleeuwen.

De (door God ingestelde!) Drie Standen Maatschappij; de Middeleeuwse opvatting over mens en samenleving.

De Karolingische Renovatie 768 - 870
Karel de Grote als cultuurbevorderaar; de opbloei van kunst en wetenschap. Het Romeinse voorbeeld is het ideaal. Educatieve stimulans van religieuze voorstellingen; ontwikkelingen in de Christelijke beeldtaal. o.a. het Kroningsevangelarium en de Paltskapel te Aken.

Ottoonse kunst 936 – 1000 in het Heilige Roomse Duitse Rijk, toonaangevend in Europa; o.a. de lijdende Christus van het Gerokruisbeeld in Keulen; het Evangelarium van Otto III; religieuze expressie op de Bronzen deuren te Hildesheim


Islamitische kunst in Spanje 768 – 1400: Geest en karakter van de Islamitische kunst. Sierlijke boogvormen en een droomwereld aan lijn en kleur in arabesken o.a. de Grote Moskee in Cordoba, het Alhambra in Granada


Romaanse kunst 1000 – 1150
Een duiding van het begrip Romaans, oorsprong, invloeden en locaties:
Bouwkunst: Rust en massieve kracht in de Romaanse abdijkerk o.a. Vezelay, Autun; de Dom te Speijer en de vernieuwing van het kruisgewelf.
Beeldhouwkunst: Streng religieuze kerkportaalsculptuur én angstaanjagende voorstellingen van Zondigheid en Hel o.a. Moissac, Souillac, Santiago de Compostella. Maria troont als Zetel der Wijsheid!
Kunstnijverheid: bronsgietwerk, edelsmeedkunst, ivoorsnijwerk; o.a. de doopvont van Reinier van Hoei, reliekschrijnen, boekbanden én het wereldlijke Tapijt van Bayeux (geborduurd door vrouwen)
Schilderkunst: Romaanse kleurenweelde in “Hemelse” miniaturen. Fresco’s o.a. in de San Clemente in Rome, schatkamer van de Romaanse schilderkunst


Gotische kunst 1150 – 1400 hang naar het aardse maar ……in een diep religieuze context
Bouwkunst: de Gothische kathedraal: “Wegwijzers naar de Hemel”; het Gotisch bouwprincipe, de ideologische onderbouwing (abt Suger), glasvensters als Hemels Licht; Chartres, Reims, Gloucester.
Beeldhouwkunst: dichter bij de zichtbare natuur: plastische en levendige beeldengroepen aan én in kathedralen, lieftallige Mariabeelden in een S-vorm, sterk expressieve kracht in de Duitse gepolychromeerde houtsnijkunst
Kunstnijverheid: de Driekoningenschrijn in de Dom van Keulen; hoofse pronkzucht in het “Goldenes Rössl” voor Karel VI van Frankrijk
Schilderkunst: We zien de ontwikkeling van diep religieuze spiritualiteit naar een groeiende belangstelling voor de aardse materialiteit én wereldlijke verfijning op fresco’s, panelen en miniaturen.
Internationale Gotiek: artistieke kruisbestuiving aan vorstenhoven in Europa